Denna webbsida är nedstängd.

Välkommen till Infrabygg

Företagets affärsidé är att bygga effektivt med hög kvalitet. Vi inriktar oss inte på någon speciell typ av byggnation utan håller en bredd som entreprenör. Vi utför ombyggnationer, nyproduktion, renoveringar, tillbyggnader, återställningar m.m. Att vara flexibla är en stark ambition för oss.

Kundtillfredsställelse är den viktigaste kvalitetsaspekten. Kunden ska alltid vara nöjd över utfört arbete, men lika viktigt är att kunden är nöjd under hela byggprocessen. Att utföra ett kvalitativt hantverk innebär för oss att skapa lösningar som både blir bestående i form av kvalitet och upplevelser.